Aalborg modellen

Facts

Ekstra lydsvag

Leveres som både 1-og 2 kammer løsning

Alle huse har samme design og udtryk.

Plads til 3. fraktion fx batterier el. småt elektronik

Indkastene er gemt bag tromleåbning, herved øges vandtætheden.

Piktogrammer og tekst under antigraffitilakken.

Brug for et tilbud?

Historien 

Aalborg Kommune besluttede i 2016, som en del af affaldsplanen ”Aalborg uden affald” at affaldscontainere i midtbyen skulle byttes ud med nedgravede affaldsløsninger, både for at forbedre arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne, samt for at forskønne bybilledet. I 2017 startede man med etablering af teststationer fra 4 forskellige leverandører inden opgaven kom i endeligt udbud. 

I 2018 vandt PWS Danmark opgaven og udover udskiftning af teststationer, påbegyndtes nedgravning af i alt ca. 1000 enheder.