Bredt sortiment forberedt på fremtiden

Udviklet til nordiske forhold

PWS er markedsførende i Norden inden for midlertidige opbevaringsløsninger for affald og genanvendelige ressourcer. Med vores lange erfaring og indgående kendskab ved vi, hvad der kræves under de nordiske forhold. Vi tilbyder et bredt udvalg af højkvalitetsprodukter og tjenesteydelser, som hjælper vores kunder i affaldshåndteringsbranchen med at effektivisere deres procedurer og opnå deres mål for bæredygtighed.

 

Vi tilbyder løsninger, ikke kun produkter 

PWS tilbyder forskellige former for systemer og beholdere med god ergonomi til en effektiv og velfungerende kildesortering. I standardsortimentet fås 2-, 3- og 4-hjulede beholdere fra 80 til 1100 liter. Alle beholdere er udviklet under hensyntagen til ergonomi, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Combio og Bio Select er ventilerede beholdere, der er specialudviklet til at håndtere bio/madaffald, som ofte kan være fugtigt. Duo Select og Quattro Select er et system med plads til hhv. to og fire fraktioner på et lille areal, – ideel til indsamling ved husstanden.

PWS er specialister i at levere innovative, holdbare produkter sammen med god kundeservice. Vi tilbyder en omfattende vifte af tjenesteydelser i løbet af hele beholderens levetid:

 • Planlægning
 • Dataindsamling
 • Distribution
 • Reparation, vedligeholdelse og rengøring
 • Finansielle ydelser
 • Indsamling og genanvendelse

 

Vi optimerer affaldshåndteringen

PWS tilbyder at optimere beholderens anvendelse gennem

 • Livscyklushåndtering
 • Produktets levetid

PWS tilbyder produktudvikling for at imødekomme nye krav på markedet gennem

 • brug af genanvendelige materialer
 • udvikling af størrelser på beholderne, så de kan passe til de faktiske affaldsmængder
 • skræddersyede løsninger, så kunderne kan opfylde diverse krav
 • at hjælpe kunder med at opfylde målet for bæredygtighed

 

Let at opgradere, udbygge og kundetilpasse

PWS arbejder konstant på at forbedre og udvikle beholdere og systemer for at effektivisere affaldshåndteringen. Beholderen kan bestilles i standardudformning og kan senere nemt opgraderes med tilbehør, så man opnår en endnu bedre funktionalitet. Den kan også allerede ved leveringen udstyres med tilbehør.

PWS har mange muligheder for at opfylde ønsker og tilpasse beholderne til kunden med blandt andet udformning, konstruktion, identifikation, farvesætning og mærkning.

 

Opfylder bæredygtighedsmålene

PWS har som mål at nedbringe CO2-emissionerne så meget som muligt. Vi producerer tæt på vores kunder og optimerer dermed transporten. Derudover designes vores produkter, så de er genanvendelige.

Både i EU og i Danmark er affald kommet højt på dagsordnen – og er nu blevet til ressourcer. Genbrug og genanvendelse af disse ressourcer er blevet omdrejningspunktet i den cirkulære økonomi. PWS arbejder på at kunne genanvende 100 % af materialer og tilbehør i vores beholdere.