Indsamling og genanvendelse

Organiseret, fleksibelt og effektivt

PWS tager sig af den gamle beholder, ofte samtidigt med, at den nye beholder leveres. Beholderen rengøres og granuleres. Granulatet anvendes til at fremstille nye beholdere på vores egne fabrikker i Tyskland og Frankrig. 

PWS indførte tidligt sin miljøpolitik og begyndte at anvende genanvendte materialer af høj kvalitet til fremstilling af affaldsbeholdere. Indtil nu har vores moderselskab ESE indsamlet og genanvendt over fire millioner gamle beholdere. Det betyder, at vi allerede i dag opfylder målet for det fremtidige europæiske direktiv for affald. 

Dette har gjort det muligt for os at blive den førende leverandør på markedet for organiseret indsamling af udtjente affaldsbeholdere. Vores service inden for indsamling af beholdere omfatter planlægning, brugerinformation samt udførelse. Vi tilbyder en effektiv og fleksibel håndtering. Vi kan under indsamlingen også anvende vores mobile enheder, som håndterer udtjente beholdere på stedet og omdanner dem til et granulat på en miljøvenlig måde.

HDPE kan genbruges mindst ti gange