Hvorfor Quattro Select?

Øget service

Med Quattro Select øges serviceniveauet markant for borgeren samtidig med, at mængden af restaffald falder og genanvendelsen stiger.

 

Miljøgevinst

Miljøgevinsten skyldes de mindre mængder affald til forbrænding. Det er også en stor gevinst for miljøet, at vi sparer på de knappe ressourcer, når vi genanvender mere og holder ressourcerne i kredsløb.

 

Bedre genbrug

I de kommuner, som har introduceret Quattro Select, er mængderne af restaffald faldet markant. Godt udstyr og information skaber motivation hos borgerne. Er det nemt og bekvemt at sortere affald, gør man det også! 

Kildesortering er et effektivt værktøj til bedre affaldshåndtering. Kvaliteten af ressourcerne til genanvendelse øges i takt med, at kvaliteten af hele håndteringskæden øges. Kildesortering er således en kvalitetssikring af materialer til fremstilling af nye produkter.

 

Bedre service

Tilgængelighed og nærhed til indsamlingssystemerne betyder meget for et godt resultat. Et andet problem, især i storbyerne, er overbelastning og pladsproblemer, som fører til overfyldte beholdere. Hvis det flyder med affald rundt om beholderne, falder tiltroen til indsamlingssystemet og dermed motivationen for at deltage.

 

Bedre kontrol

Kontrollen med systemet forbedres. Afvigelser kan opdages tidligt, da de forskellige ressourcer indsamles ved kilden. Systemet giver også store muligheder for god opfølgning og statistik over de indsamlede mængder pr. område og fraktion.

 

Fremtidssikret

Quattro Select er fremtidens system, som allerede er i brug i dag. Det er et fleksibelt indsamlingssystem tilpasset til fremtidige ændringer. Kommuner, som har valgt Quattro Select, oplever store fordele med systemet, og hvis forudsætningerne i de forskellige kvarterer ændrer sig, kan systemet altid tilpasses.

 

Økonomi

Quattro Select er et ressourcesparende indsamlingssystem med mulighed for at håndtere de indsamlede fraktioner på et frit marked med markedstilpassede løsninger.

 

Veldokumenteret

Quattro Select-systemet er velafprøvet og veldokumenteret gennem samarbejde med alle de kommuner, som har indført systemet.

 

Kun brug for lidt plads

Otte rum i to beholdere giver mulighed for sortering af mange fraktioner på et lille areal samtidig med, at sorteringen bliver nem og bekvem. Der bliver mere plads i husholdningen, når behovet for mellemlagring forsvinder. Resultatet er et effektivt og miljøvenligt system, hvor flere fraktioner kan genanvendes.

 

Øger mængden af tørre og rene fraktioner.

Med Quattro Select-systemet holdes fraktionerne rene og tørre. Når kvaliteten af fraktionerne øges, øges værdien på markedet.

 

Nem at tømme

Quattro Select-beholderen tømmes let med en bil med fire kamre. Det tager 20 sekunder at tømme de fire fraktioner.

 

God ergonomi

PWS-beholderen er udformet til at opfylde kravene til et godt arbejdsmiljø. Beholderen har gode køreegenskaber takket være to store hjul og et tredje, integreret hjul, så beholderen kan rulle nemt trods fuld last. Det tredje hjul er svingbart og kan låses. Det robuste, gribevenlige håndtag gør beholderen lettere at flytte, og den kan let tippes, når det er nødvendigt.

 

Holder til det nordiske klima

Quattro Select-systemet er udviklet til at holde til de nordiske forhold via materialevalg og godstykkelse (godkendt til temperaturer fra -40 ° til +80 °C), som kan holde til tømning af selv fastfrosset affald. Den rigtige udformning er også vigtig for stabilitet og holdbarhed.

Her finder du PWS Quattro Select containere