Certificeringer

PWS opfylder de strengeste krav

Produktsikkerhed, garanteret kompatibilitet med forskellige systemer til affaldshåndtering, tilpasning til nordiske forhold og en lang levetid er nogle af de vigtigste fordele ved at anvende beholdere, systemer og tjenesteydelser fra PWS. Desuden stilles der høje miljøkrav ved erhvervelse til blandt andet produktion, udvikling og brug af produkterne. 

PWS’ store indsats inden for forskning og udvikling har ført til, at vi opfylder de strengeste krav til kvalitetssikring og certificering.

  • Certificering i henhold til ISO 9001:2015
  • Certificering i henhold til ISO 14001:2015
  • Certificering af 2-hjulede og 4-hjulede beholdere i henhold til EN 840 og RAL GZ 951/1
  • Certificering af kildesorteringsenheder, underjordiske systemer og semiunderjordiske systemer i henhold til EN 13071
  • Certificering i henhold til ISO 50001