PWS – UDVIKLER FREMTIDENS AFFALDSSYSTEM

PWS har en førende position på det nordiske marked med produkter og serviceordninger til rationel affaldshåndtering og kildesortering. Kontinuerlige forbedringer og produktudvikling i tæt samarbejde med vores kunder har bidraget til nogle af vores mest vellykkede systemer. Da vi er en svensk virksomhed, er vi på PWS velinformerede om, hvad en effektiv affaldshåndtering kræver med produkter, der er tilpassede til det nordiske klima og de nordiske forhold. Læs mere…

OVERHOLD ARBEJDSTILSYNETS KRAV OM SERVICEEFTERSYN

Arbejdstilsynet kræver, at ejeren af en krantømt eller nedgravet affaldsbeholder skal sikre, at der udføres et lovpligtigt serviceeftersyn mindst én gang hver 12. måned for at sikre korrekt vedligeholdelse af beholderne. Læs mere...

Tilmeld jer vores Nyhedsbrev!