Hvad er Duo Select?

Kan tilpasses efter behov

Duo Select er et system, hvor beholderen er fremstillet til at kunne udstyres med en skillevæg med plads til to fraktioner. Skillevæggene kan placeres forskelligt alt efter lokale behov. Når behovet ændrer sig, og der kommer krav om at kildesortere flere fraktioner, kan Duo Select-systemet nemt udbygges til et Quattro Select-system med plads til op til 8 fraktioner på et lille areal. 

Et tredje, integreret hjul gør det nemt at flytte beholderen, f.eks. ved tømning.