Indendørs Affaldssortering

Kildesorteringsmøbler
Beholdere
Vogne
Tilbehør

Gør det nemmere med gode løsninger til indendørs affaldssortering

Indendørs affaldshåndtering kan være dyrt og meget af det affald, som kunne genanvendes, bliver sorteret som restaffald. Dette indebærer store mængder restaffald, som så skal håndteres med unødvendigt store omkostninger til følge samtidig med, at ressourcer går til spilde. Det er målet i miljølovgivningen, at vi skal mindske mængden af restaffald og genanvende mere for at minimere miljøbelastningen og spare på de knappe ressourcer. En forudsætning for at nå dette mål er, at indendørs affaldssortering indrettes på en nem og velfungerende måde.

 

PWS tilbyder holdbare løsninger 

PWS har skabt løsninger til en effektiv kildesortering i over tredive år, og vi ved, at godt udstyr og information giver motivering. Er det nemt og bekvemt at sortere affald, gør man det også! Derfor er det vigtigt med et tydeligt og enkelt system til kildesorteringen, et system som er ergonomisk, let at tømme og vedligeholde. I PWS' brede sortiment finder I gennemtænkt udstyr i gode, holdbare materialer, som er lette at vedligeholde, og kontorer, skoler, restauranter og hospitaler er blot nogle eksempler blandt de kunder, som har bestilt udstyr til kildesortering fra PWS.

Møbler til indendørs affaldssortering

Forsortering af affald og genbrugsmateriale gavner miljøet. Det er noget vi alle sammen gør når vi er hjemme, men noget man desværre let kan overse når man befinder sig på kontoret. For at imødekomme klimavenlige virksomheders ønske om at blive bedre til at forsortere affald, tilbyder vi en lang række møbler til indendørs affaldssortering.

Det essentielle i møbler til indendørs affaldssortering er at det har synlige fraktioner, men fastholde et æstetisk design, som kan tilpasses virksomhedens identitet og design. De fleste af vores møbler til indendørs affaldssortering kan skræddersyes kundens behov igennem valg af materiale og klistermærker. For eksempel har vi leveret flere møbler med klistermærker med affaldsfraktionerne – et tiltag som visuelt øger sorteringskvaliteten. Desto bedre affaldet og genbrugsmaterialet bliver sortere, desto bedre er det for miljøet og udvindingen.

 

Beholdere til indendørs affaldssortering

Flere og flere kommuner er begyndt at implementere bedre indendørs affaldssortering til deres borgere. Dette bliver gjort igennem korrekte beholdere, som alt sammen munder ud i en større gavn til miljøet. Vi forhandler flere forskellige former for beholdere til affaldssortering indendørs – alt sammen kan være med til at inspirere brugeren i at sorteret affaldet korrekt.

Vi har et stort udvalg, så om det er helt små 1 eller 2 liters beholdere, der er behov for, eller om det er store 42 eller 60 liter beholdere, så har vi det. Vi vægter et stort udvalg højt, da vores beholdere skal kunne passe til ethvert formål, så vores kunder får præcis det, som er behov for.