Sådan fungerer Quattro Select

Sortering med en beholder med mange muligheder

Borgeren sorterer sit affald i 8 forskellige fraktioner i alt i to beholdere. De 8 fraktioner er mulige, idet der monteres skillevægge og indsatsbeholdere i affaldsbeholderen. Systemet bygger normalt på to beholdere, som kan tilpasses efter kundens behov og ønsker. Quattro Select-systemet er et meget fleksibelt system, som nemt kan tilpasses  til at modtage forskellige fraktioner og forskellige mængder, efterhånden som behovet ændrer sig. Tømningsintervallet varierer fra hver 14. dag til hver 4. uge.

De gængse fraktioner er:

  • metal
  • ufarvet, farvet eller blandet glas
  • papiremballage
  • plastemballage
  • aviser
  • madaffald
  • restaffald
  • småt elektronik
  • tekstiler

 

Indsamling uden manuelle løft med individuel komprimering

Beholderen hentes ved husstanden af en renovationsbil med fire kamre. Bilerne med de påmonterede kamre er i dag meget driftsikre. De  leveres af NTM. Takket være beholderens tredje hjul er det meget nemt at manøvrere den, både på standpladsen, og når den løftes. 

Beholderens fire fraktioner tømmes i en og samme arbejdsgang. En tømningscyklus startes ved at trykke på en knap, som det kendes fra tømning med en renovationsbil med et eller to kamre. Liften løfter indsatsbeholderne op og stiller dem automatisk tilbage, noget som kræver meget lidt tid. 

Systemet indebærer ingen manuelle løft for renovationsarbejderen. Vognen med fire kamre løfter hele beholderen og tømmer alle fire fraktioner i en arbejdsgang. Den øvrige trafik generes ikke, da beholderen tømmes bagpå køretøjet. Det tager ca. 20 sekunder at tømme de fire fraktioner. 

Kamrene i renovationsbilen har individuel komprimering, så man f.eks. kan vælge at komprimere fraktioner som plast- og papiremballage, men ikke glas. Ved aflæsning åbnes baglugerne og hvert kammer tømmes separat. Bilens totale volumen er 20,7 kubikmeter, hvilket svarer til ca. 300 husholdninger.