Fra affald til ressourcer

Miljøbevidstheden øges 

Fra blot at smide affaldet ud på gaden begyndte man med kommunal affaldshåndtering, og fra 1945 frem til 1980'erne fandt affaldshåndteringen stort set sted på samme måde. Affaldet blev afhentet og og smidt på lossepladsen. Alt var ”restaffald” og ingen tænkte over, at det var store ressourcer, der gik til spilde. 

Siden slutningen af 1980'erne blev synet på affald forandret, og en øget bevidsthed om miljøspørgsmål fylder stadig mere. Jordens ressourcer rækker ikke længere til at bruge nye råvarer til produktion. Vi er blevet tvunget til at bruge de ressourcer, der findes i vores affald og begynde at genanvende vha. kildesortering.

 

Mindre restaffald

Affaldshåndtering kan være dyr, og meget af det affald, som kunne genanvendes, havner stadig som restaffald. Dette indebærer store mængder restaffald, som så skal håndteres med unødvendigt store omkostninger til følge samtidig med, at ressourcer går til spilde. 

Ifølge vores affalds- og ressourcelovgivning skal vi mindske mængden af restaffald og genanvende mere for at minimere miljøbelastningen og spare på vore begrænsede ressourcer. For at nå målet er det en forudsætning, at kildesorteringen ordnes på en nem og velfungerende måde. 

 

PWS er en del af dette vigtige miljøarbejde

Gennem et konstant udviklingsarbejde, ofte i tæt samarbejde med kunderne, har PWS udviklet et system til at gøre kildesorteringen nemmere. Vi har blandt udviklet det revolutionerende kildesorteringssystem Quattro Select, som gør det muligt at sortere op til 10 fraktioner i to beholdere, med afhentning ved husstanden. Undersøgelser har vist, at Quattro Select-systemer øger mængden af tørre fraktioner og mindsker mængden af restaffald. 

Vi har også udviklet underjordiske systemer, som gør det muligt at lagre store mængder affald under jorden. Affaldet opbevares køligt året rundt, og risikoen for lugtgener bliver reduceret. Forskellige indkast gør kildesortering nemmere.