Beholdere til farligt affald

IBC til flydende affald
IBC til fast affald
Miljøskab til farligt affald
Claes
UN Beholder
Miljøkasser
Miljøkasser
Beholdere til lysrør
Beholdere til batterier
Bokse
 

Opfylder alle krav til håndtering af farligt affald

Miljølovgivningen, lokale rengøringsforskrifter samt bestemmelser for håndtering af kemiske produkter stiller en række krav på virksomheder, som håndterer farligt affald. Konsekvenserne af forkert håndtering kan blive omfattende, både i forhold til økonomi og omdømme. PWS er eksperter i udstyr til håndtering af al slags farligt affald. Vi tilbyder egnede beholdere til alle former for anvendelse. 

Krav om UN-godkendt emballage gælder kun ved transport af farligt gods. Når der er behov for emballage til mellemlagring, sortering og intern håndtering, henviser vi til vores øvrige beholdere og sorteringsvogne.

 

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er affald, der kan udgøre en fare for miljø og sundhed, eller være brandfarligt. F.eks. ved at det kan eksplodere under flammepåvirkning, er giftigt og ved indånding eller indtagelse kan give alvorlige akutte eller kroniske skader, eller er ætsende ved berøring mm. Derfor er det vigtigt, at farligt affald håndteres og opbevares korrekt.

 

PWS har det, I behøver

Brændstof, smøremidler, fyringsolie eller stoffer, som regnes for at være farligt affald, anvendes i alle slags brancher. De kan udgøre en fare under visse omstændigheder eller ved visse temperaturer. Derfor er det vigtigt, at disse stoffer håndteres korrekt. For at sikre, at virksomheden kan fungere  fleksibelt, er det vigtigt, at den beholder, som anvendes til opbevaring af farlige stoffer ikke blot opfylder sikkerhedsforskrifterne, men også har de påkrævede tilladelser. 

PWS opfylder kundernes ofte meget forskellige og individuelle behov med et bredt og varieret sortiment af beholdere til mellemlagring af farligt affald. Med lang erfaring og stor kompetence har vi alle muligheder for at hjælpe jer med at finde det rette produkt for at kunne mellemlagre farligt affald på korrekt og sikker vis.

Se vores brochure