Quattro Select

Gør det nemt – vælg et system, som fungerer

Affaldshåndtering kan være dyrt og meget af det affald, som kunne genanvendes, bliver udsorteret som restaffald. Dette indebærer store mængder restaffald, som skal håndteres med unødvendigt store omkostninger til følge samtidig med, at værdifulde ressourcer går til spilde. 

Ifølge vores affalds- og ressourcelovgivning skal vi mindske mængden af restaffald og genanvende mere for at minimere miljøbelastningen og spare på vore begrænsede ressourcer. For at nå det mål er det en forudsætning, at kildesorteringen er indrettet på en nem og velfungerende måde. Godt udstyr og information skaber motivation hos borgerne. Er det nemt og bekvemt at sortere affald, gør man det også! I de kommuner, som har introduceret Quattro Select, er mængden af restaffald faldet markant og mængden af ressourcer til genanvendelse er steget.

Quattro Select-beholder
Tilbehør Quattro Select