Bæredygtighed

PWS tager ansvar for miljøet og beskytter naturlige ressourcer

PWS udvikler effektive, gennemtænkte og velfungerende systemer og produkter til affaldshåndtering og kildesortering. Gennem det vigtige udviklingsarbejde bidrager PWS til miljøarbejdet på mange fronter, idet der udvikles produkter, der i betydelig grad øger mulighederne for at genanvende vore ressourcer. Vi er i dag nået til, at begrebet affald har fået en anden betydning, fra ”skrald” til ”ressourcer”. 

Ved fremstillingen af nye plastbeholdere arbejder PWS målrettet på at mindske CO2-emissionerne og spare på energiforbruget. Dette opnår vi ved at bruge genanvendte materialer i produktionen, baseret på årtiers erfaring og udvikling.

 

Udviklet for at kunne holde til det nordiske klima

Holdbarheden af vores produkter er af største vigtighed. En modulær konstruktion og materialeoptimering forbedrer kvaliteten af vores produkter. Holdbare produkter skabes ved optimalt design, baseret på computersimulering og erfaring. Muligheden for at udskifte enkelte komponenter, samt et design, der kun kræver lidt vedligeholdelse, bidrager til at give vores produkter en lang levetid. 

PWS arbejder tæt på markedet og har et grundigt kendskab til de virkninger, som det nordiske klima har på affaldsbeholderne. Vores klima udsætter affaldsbeholderen for stor belastning. Beholderen skal kunne tåle lave temperaturer i kombination med den belastning, som den udsættes for ved tømning af fastfrosset affald. PWS har stor erfaring med at udvikle beholdere og tilpasser konstruktion, materialer og godstykkelsen til de høje krav, der stilles til beholdere i Norden. Derfor fremstilles alle beholdere fra PWS af stabil og stærk HDPE-plast i en kvalitet, som er særligt tilpasset til det nordiske klima. 

PWS-beholderen opfylder alle de europæiske standarder og er certificeret i henhold til de strengeste kvalitetsstandarder i verden, RAL-GZ 951/1. For nogle af beholderne garanterer vi op mod den dobbelte normerede belastning.

 

Effektiv transport

Det er en bevidst strategi at have fabrikker på forskellige steder i Europa, tæt på markedet for at mindste transportafstanden for de færdige beholdere. Alle PWS-beholdere fremstilles på vores egen fabrik i Tyskland, Europas nordligste producent af beholdere. Beholderne sendes til vores centrallager i Sverige og leveres sidenhen i Norden. En optimeret strategi for leveringer giver ikke blot miljøbesparelser ved transport, men øger også effektiviteten.