UN-beholdere

Beholdere
Miljøkasser

Tryg transport

PWS er eksperter i udstyr til håndtering af al slags farligt affald og tilbyder blandt andet  beholdere, som er UN-godkendte. Kravet til UN-godkendt emballage gælder kun for transport af farligt gods. PWS har UN-godkendte beholder til både fast og flydende affald i størrelser; 140, 240 og 660 liter. 

Ved behov for emballage til mellemlagring, sortering og intern håndtering har PWS mange andre egnede beholdere og sorteringsvogne.