Egen udviklingsafdeling

En samlet erfaring giver et godt resultat

PWS stræber efter at udvikle produkter, koncepter og detaljer, så de bedst muligt modsvarer de forventninger og krav, som vores kunder har. Vi samarbejder med vores kunder og tager hensyn til alle led i vores udviklingsarbejde, fra logistik, affaldsbortskaffelsen, tømning og håndtering samt sundheds-, ergonomi- og sikkerhedsaspekter. 

Vores styrke ligger i, at vi har interne ressourcer til hele forløbet, fra idé – design – analyse – værktøjskonstruktion – tests – produktion – til færdigt produkt.

 

Stor teknisk kompetence

Hvad angår kortidsopbevaring af affald og genanvendeligt materiale har PWS stor kompetence og en stor samlet erfaring - særligt i de nordiske forhold med det krævende vinterklima.