Håndtering af beholder

Rådgivning, distribution og indsamling

PWS begyndte allerede på et tidligt stadie at arbejde med miljøspørgsmål og bæredygtighed og er i dag markedsførende på det nordiske marked. PWS tilbyder en høj grad af service og rådgivning før, under og efter levering. Med en høj kvalitet og innovativ logistikservice med hensyn til håndtering af beholderen tilbyder vi en fuld service med indsamling af gamle beholdere, distribution af nye beholdere samt identifikation og registrering af tømning. 

Vi samarbejder kun med ledende leverandører af teknik til identifikationssystemer. Udfra kundens ønsker og vores erfaring finder vi det bedste system til valget af beholder, med hensyn til omkostningsbesparelser, fleksibilitet og fremtidig økonomisk gevinst. Vi tilbyder at hjælpe jer gennem hele forløbet, så systemet fungerer fleksibelt og tilfredsstillende.

 

Hurtig levering af reservedele

Man kan efter leveringen få brug for reservedele. PWS har sit centrallager i Sverige, tæt på markedet. Det betyder, at det er muligt hurtigt at få leveret  både reservedele og tilbehør.

 

Information til borgerne

PWS har også mulighed for på ordreafgiverens regning at finde relevant informationsmateriale frem om bytning af beholder eller levering af tilbehør. Informationen findes allerede og tilpasses til ordreafgiverens profil.