Cirkulær Økonomi hos PWS

Strategien hos PWS bidrager til en cirkulær økonomi 

En moderne cirkulær økonomi rækker langt ud over at genbruge. Hos PWS udvikles materiale og produkter ud fra den cirkulære økonomi. Dette betyder at vores affaldsbeholdere kan genbruges, renoveres og til sidst granuleres og blive lavet om til nye affaldsbeholdere. Vores produkter har derfor en markant længere livscyklus.

Hos PWS anvender vi den cirkulære økonomi på 4 hovedområder:

  • Tilpasset produktudvikling til senere genbrug
  • Vedligeholdelse og reparation for længere levetid
  • Genbrug af dele
  • Udvinding fra udtjente produkter

Loppet (se billede), som er nærmest forbrugeren øger merværdien af den cirkulære økonomi og har direkte indflydelse på et produkts klima fodaftryk og udledning. 

Jo længere levetid et produkt har, og jo mere produkterne og deres dele genbruges, jo mindre er behovet for nye råvarer. Vores produkter vil først blive genbrugt ved slutningen af deres livscyklus for at omdanne dem til nye produkter. Vores produkter kan løbende blive repareret og opgraderet - så forlænger man levetiden yderligere.

Alle PWS affaldsbeholdere kan fremstilles med op til 100% genbrugsplast. Nye undersøgelser viser, at den samme plastik kan genbruges mindst 10 gange, uden at plastens egenskaber forringes. Med en holdbarhed på 10-15 år, kan den samme plast  bruges i affaldsbeholdere i mindst 100-150 år.

>> Læs mere om resultatet (ENG)

>> Se en kort film om resultatet