Distribution af beholderen

Effektive og korrekte leveringer

I dag findes der flere og flere effektive måder at distribuere beholdere på med hjælp fra moderne IT. PWS kan organisere og levere beholdere til borgerne. Klienten leverer en fil, som indeholder information om borgernes adresser, samt hvilken type og størrelse beholder, de vælger. 

På basis af disse oplysninger kan PWS kortlægge og planlægge hele distributionen. Som et led i kvalitetssikringen udstyres alle beholdere med en stregkode, der indeholder al information om beholderens standplads. PWS har stor erfaring med at administrere beholdere til alt fra mindre testområder til store områder, der omfatter flere kommuner.

Genanvendelse af beholderen