Distribution af beholderen

Effektive og korrekte leveringer

I dag findes der flere og flere effektive måder at distribuere beholdere på med hjælp fra moderne IT. PWS kan organisere og levere beholdere til borgerne. Klienten leverer en fil, som indeholder information om borgernes adresser, samt hvilken type og størrelse beholder, de vælger. 

På basis af disse oplysninger kan PWS kortlægge og planlægge hele distributionen. Som et led i kvalitetssikringen udstyres alle beholdere med en stregkode, der indeholder al information om beholderens standplads. PWS kan derefter forbinde abonnenten til beholderens RFID-tag, og hvor beholderen er placeret, sendes disse oplysninger dagligt til kunden til implementering i deres forretningssystem, som PWS har stor erfaring med at administrere for alt fra små testområder til store områder, der inkluderer flere kommuner.

Genanvendelse af beholderen