Udvikling

PWS – udvikler fremtidens affaldssystem

PWS har en førende position på det nordiske marked for produkter og serviceordninger til rationel affaldshåndtering og kildesortering. PWS begyndte at fremstille affaldsbeholdere i 1984. 

Løbende forbedringer og produktudvikling i tæt samarbejde med vores kunder har bidraget til nogle af vores mest vellykkede systemer. Da vi er en svensk virksomhed, har vi på PWS stor viden om, hvad en effektiv affaldshåndtering kræver med produkter, der er tilpasset til det nordiske klima og de nordiske forhold. 

Vi har udviklet vores produkter, så de kan bestilles i standardudformning og siden nemt udstyres, så de bliver endnu mere effektive systemer. Vores ambition er at fortsætte med at udvikle og forbedre PWS-produkterne, så de kan opfylde fremtidige krav til en effektiv kildesortering med mange flere fraktioner samt øget genanvendelse.