Miljø- og kvalitetspolitik

Miljøpolitik

Inden for miljøområdet arbejder PWS med systemer og produkter, hvor mennesker og miljø skal være i centrum. Dette opnår vi ved:

 • at tilbyde funktionelle produkter og systemer, der muliggør en effektiv håndtering af restprodukter.
 • at tage hensyn til produkternes miljøpåvirkning i forbindelse med produktudviklingen og mindske disse miljøpåvirkninger via produktforbedringer
 • at overholde de bindende krav, som er relevante for virksomheden
 • aktivt at arbejde på at forebygge forurening og stadig formindske virksomhedens miljøpåvirkning

 

Kvalitetspolitik

PWS skal udvikle funktionelle systemer og produkter, hvor kundens krav, udbyttet for kunden og produktkvalitet skal være i centrum. Dette opnår vi med:

 • kompetent rådgivning
 • samarbejde med leverandører og kunder
 • sikre leveringer
 • den rette produktkvalitet
 • stadig forbedring af kvalitetsstyringen

 

Arbejdsmiljøpolitik

PWS er forpligtet til at fremme et sikkert og behageligt arbejdsmiljø, hvor hver enkelt individ behandles med åbenhed og respekt. Vi vil integrere arbejdsmiljøaspekter i alle beslutninger og aktiviteter og stræbe konstant efter forbedring, uanset om det er organisatorisk, socialt eller fysisk. Dette opnår vi ved:

 • At gøre arbejdsmiljø til en naturlig del af alt, hvad vi gør.
 • At udføre arbejdsmiljøarbejde i samarbejde mellem arbejdsgivere, medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter.
 • At sikre, at ledere og arbejdsledere har/tildeles de rette kundskaber, færdigheder, ressourcer og beføjelser til at fremme en god og sikker arbejdsmiljø.
 • At give alle medarbejdere den introduktion og uddannelse, de har brug for, for at kunne arbejde sikkert og sundt.
 • Regelmæssigt og ved ændringer at undersøge og risikovurdere både vores fysiske og organisatoriske/sociale arbejdsmiljø for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at skabe en sikker og tryg arbejdsplads.
 • At rapportere og undersøge alle hændelser og ulykker, således at der kan træffes korrigerende foranstaltninger.
 • Årligt at overvåge vores systematiske arbejde med arbejdsmiljø.
 • At have tydelig og synlig ledelse med respekt og omsorg for hver enkelt medarbejder.
 • At implementere kollektive beskyttelsesforanstaltninger, der passer alle i første omgang, samtidig med at tilpasse sig individuelle evner baseret på krav og forhold.
 • Kontinuerligt at stræbe efter, at alle får kompetenceudvikling, der sigter mod faglig udvikling og fremmer et sundt arbejdsmiljø.

 

PWS certificeringer