Hvad er UWS?

Et underjordisk system med mange fordele

Et UWS nedgravet affaldssystem indebærer, at affaldsbeholderne graves ned i jorden, hvilket har flere fordele. Jorden holder en jævn og kølig temperatur, uanset årstid, hvilket minimerer risikoen for lugtgener. UWS-systemet er pladsbesparende, da beholderen er under jorden og kan rumme store mængder affald (3m3, 4m3 eller 5 m3). Affaldet trykkes ned af egen vægt, når der fyldes i beholderen. 

De løbende omkostninger er små, da der ikke er behov for opvarmede affaldsrum. Systemets beskyttende betonindkapsling og korrosionsresistente stålkonstruktion minimerer brandrisiko og vedligeholdelse og bidrager til lang holdbarhed. UWS-systemet kan forsynes med en lås eller tags til områdets beboere.

Effektivt

UWS fås i flere farver. Det har brugervenlige indkast til forskellige affaldsfraktioner samt en optimal indkasthøjde for kørestolsbrugere. Beholderne kan rumme store mængder affald, som effektivt komprimeres af egen vægt. Væske opsamles i bunden af beholderen. Beholderen til organisk materiale kan tilpasses til øget væskeopsamling. Tømningen sker helt maskinelt. Beholderen løftes op, sikkerhedsgulvet kommer op i fodhøjde, og selve tømningen er meget støjsvag.

Økonomisk

UWS er et moderne, effektivt affaldssystem, som er let at vedligeholde. Det giver fordelagtige faste og løbende omkostninger uden behov for opvarmede affaldsrum.

Diskret

Designet af de nedgravede affaldsøer gør det muligt at integrere affaldshåndteringen, så den tilpasses til boligmiljøet. Der kan skabes et behageligt udemiljø, da de nedgravede affaldssystemer findes i et væld af farver og udformninger som gør det muligt at indpasse i miljøet omkring.

UWS er brugervenligt, og indkasthøjden er placeret optimalt, selv for kørestolsbrugere. Systemet fås i forskellige størrelser. Indkastet fås i forskellige udformninger med forskellige grundbelægninger samt i forskellige farver. Det kan desuden fås i Hammerlak, der giver en modstandsdygtig og meleret overflade med lang levetid, der effektivt skjuler pollen og støv.

Fleksibel og holdbar

Installationen er fleksibel. Det underjordiske affaldssystem, består af en korrosionsresistent stålbeholder og en beskyttende nedsænket betonkasse, hvilket minimerer risikoen for brand. Beholderen og kassen leveres sammen og løftes let på plads. Systemet har en stabil konstruktion beregnet til store mængder affald uden krav til ekstra forstærkning. UWS-systemet har en meget lang levetid med minimal vedligeholdelse.