Professionelt eftersyn og service af helt og delvist nedgravede affaldscontainere

Opfyld lovkravet om service med PWS Danmark

Hos PWS Danmark forstår vi vigtigheden af at sikre høj brugersikkerhed i alle helt og delvist nedgravede affaldssystemer. Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 er det et krav, at alle nedgravede og krantømte affaldssystemer gennemgår et serviceeftersyn mindst hver 12. måned.

Læs mere mere om arbejdstilsynets krav om service og kontrol

 

Vores ekspertise og mange års erfaring sikrer, at dine affaldscontainere altid er klar til brug. Vedligeholdelse, grundig rengøring og professionel serviceeftersyn af affaldsbeholderne er afgørende for at sikre deres holdbarhed og forlænge deres levetid. Denne praksis ikke alene reducerer miljøpåvirkningen, men forlænger også intervallet mellem udskiftninger, hvilket resulterer i besparelser både økonomisk samt mindre besvær for dig.

Få et uforpligtende tilbud på en serviceaftale

 

Skræddersyet serviceaftale

Med en serviceaftale fra PWS Danmark er du garanteret regelmæssige besøg af vores erfarne serviceteknikere. Vi skræddersyr løsninger, der nøje matcher dine specifikke behov og ønsker. Ved hvert service foretager vores teknikere en omhyggelig gennemgang af dine systemer for at sikre, at de yder optimalt. Hos PWS lægger vi stor vægt på service, når det kommer til at opretholde funktionaliteten og brugervenligheden af dine affaldssystemer. Vi servicerer en bred vifte af affaldssystemer, herunder overjordiske, delvist nedgravede og fuldt nedgravede systemer, uanset type og fabrikat, overalt i landet. Fuldkommen vedligeholdelse af affaldssortering, container,  helt og delvist nedgravet.

Tilfredse brugere

Vedligeholdelse og serviceeftersyn giver en langt bedre brugeroplevelse for borgeren, der f.eks. ikke skal døje med støjende tromler eller defekte affaldsbeholdere, som flyder over med affald.

Rengøring af affaldscontainer

Et rengjort indkasthus inviterer brugeren til at holde området omkring de nedgravede affaldssystemer rent og pænt.

Indkasthuset bliver rengjort efter det store årlige serviceeftersyn, men vi anbefaler også at vælge årlig vask af containere og betonkasse. Hermed holder man lugt og gene ned, som opstår i de fleste affaldsbeholdere. Vask af affaldssystemer og skraldespande bliver udført af vores mobile vaskeanlæg med garanteret effektivitet. Vi tilbyder ikke kun vask af helt og delvist nedgravede affaldssystemer, men også rengøring af skraldespand, affaldscontainer og andre affaldssystemer.

Læs mere om vaskeservice af alle affaldssystemer

Få et uforpligtende tilbud på en vaskeaftale

 

Hvad inkluderer vores Serviceaftaler?

Hejsning og Smøring 

Vi sikrer, at alle dele fungerer korrekt ved at hejse systemet og smøre relevante dele.

Funktionskontrol 

Vi kontrollerer indkastets funktion for at sikre problemfri drift.

Kontrol af Hængsler og Beslag 

Vi undersøger hængsler og beslag for eventuelle tegn på slid eller skader.

Sikkerhedskontrol

Vi sikrer, at sikkerhedssystemet er intakt og fungerer korrekt.

Mekanisk Gennemgang 

Vi foretager en omfattende gennemgang af alle mekaniske dele for at sikre optimal ydeevne.

Besigtigelse af Container/Indkasthus 

Vi inspicerer affaldscontaineren/indkasthuset og betonkassen for eventuelle problemer.

Få et uforpligtende tilbud på en serviceaftale af affaldsbeholdere

 

Effektiv graffitifjernelse som en del af vores service

Graffiti kan være en uønsket udfordring, især på helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere. Derfor tilbyder vi en praktisk løsning: Som et tilkøb til vores vask- og serviceaftale kan du få fjernet graffiti fra dine affaldssystemer. På den måde kan du holde dine affaldsbeholdere rene og fri for uønsket kunst, samtidig med at du nyder godt af vores pålidelige service. 

Kontakt os i dag for at lære mere om vores graffitifjernelsestjeneste

Få et uforpligtende tilbud på en graffitifjernelse af affaldsbeholdere

 

Dine Sikkerhedsfordele

Ved at tegne en serviceaftale med PWS Danmark sikrer du:

Høj brugersikkerhed for alle involverede.

Forlænget levetid på dine affaldssystemer.

Minimering af risikoen for akutte nedbrud.

Minimering af behovet for omfattende reparationer.

 

Få Dokumentation og Tryghed

Efter hvert servicebesøg modtager du omfattende dokumentation, herunder billeddokumentation, servicerapport og mærkning på systemet. Dette tjener som din sikkerhed og dokumentation for, at systemet er blevet efterset og vedligeholdt i overensstemmelse med gældende standarder og krav.

 

Kontakt os i dag

Sørg for at overholde lovkravene og sikre samtidig en høj brugersikkerhed med en skræddersyet serviceaftale fra PWS Danmark. Kontakt os i dag for at få mere information eller arrangere et eftersyn af dine affaldssystemer.

Kontakt for tilbud vedrørende serviceaftaler og/eller individuel service- eller reparationsopgave: 

PWS Danmark kundeservice

+45 70701173

servicepwsas.dk

Eller klik her:

Få et uforpligtende tilbud på en serviceaftale