DATAPOLITIK - PWS Danmark

 

1 INDLEDNING

Denne datapolitik har til formål at give dig oplysninger om, hvordan virksomheden behandler dine personoplysninger som kontaktperson i en kundevirksomhed eller en potentiel kundevirksomhed for en af PWS’ virksomheder (virksomheden). Datapolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. De kundevirksomheder, som virksomheden er i et kontraktforhold med, eller som de er ved at indgå et kontraktforhold med, benævnes nedenfor som ”kunder”. De virksomheder, som virksomheden kontakter uden at have et eksisterende eller forestående kundeforhold til, benævnes som ”potentielle kunder”.

 2 HVEM ER DEN DATAANSVARLIGE?

Den respektive PWS-virksomhed er den ansvarlige juridiske person for behandlingen af de personoplysninger, der indhentes i forbindelse med kundernes og de potentielle kunders kontakter. Virksomhedens kontaktoplysninger er PWS Danmark A/S CVR 31482631, Skejby Nordlandsvej 305, 8200 Aarhus N. Danmark, tlf. +45 - 70701173 For spørgsmål om virksomhedens behandling af dine personoplysninger bedes du kontakte os på info@pwsas.dk.

3 TYPER PERSONOPLYSNINGER, DER BEHANDLES

3.1 Kunder. Virksomheden behandler følgende personoplysninger om kundens kontaktpersoner: (a) Navn (b) Telefonnummer (c) Faxnummer (d) E-mailadresse. Hvis kunden er din egen virksomhed, kan vi også indhente følgende oplysninger: (a) Virksomhedens organisationsnummer (b) Kreditoplysninger for din individuelle virksomhed. Behandlingen af ovenstående personoplysninger er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde den aftale, som virksomheden har med kunden. Såfremt disse data ikke kan behandles, kan aftalen med kunden ikke opfyldes. Dataene indsamles fra dig og/eller den kunde, du repræsenterer. Virksomheden gemmer også kundens købshistorik, dvs. beskrivelsen af det købte produkt, antal, dato og pris.

3.2 Potentielle kunder. Virksomheden behandler potentielle kunders navn, kontaktoplysninger og placering. Dataene indsamles fra kontakten med de potentielle kunder, for eksempel via mail, telefonopkald, messer og lignende.

 4 FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG OPBEVARINGSTID

4.1 Kunder

4.1.1 Kundeadministration. Navn og kontaktoplysninger behandles, for at virksomheden kan realisere købet, levere varerne til kunden og i øvrigt administrere kundens ordrer og yde tjenester til kunden efter købet samt udøve deres rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med kunden. Hvis kunden ikke er en individuel virksomhed, udføres behandlingen med en interesseafvejning som retsgrundlag, hvor virksomhedens legitime interesse er at kunne opfylde aftalen med kunden og yde en god service til kunden. Hvis kunden er eneindehaver, er retsgrundlaget for behandlingen, at det er nødvendigt for virksomheden for at kunne opfylde aftalen med kunden.

4.1.2 Returneringer, garantikrav og produktansvar. Virksomheden gemmer oplysningerne om kundens købshistorik samt eventuel korrespondance og dokumentation vedrørende de produkter, som kunden har købt. En sådan dokumentation kan omfatte kontaktpersonens navn og øvrige kontaktoplysninger. Virksomheden gemmer denne dokumentation så længe og i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for virksomheden at yde kunden en kvalificeret serviceordning og håndtere eventuelle klager, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven. Dataene gemmes med de formål på baggrund af en interesseafvejning.

4.1.3 Direkte markedsføring. Virksomheden kan også behandle din e-mailadresse til direkte markedsføring. Markedsføringen består af, at virksomheden sender nyhedsbreve via e-mail og tilbyder varer/tjenester, som vi betragter som værende relevante for din professionelle aktivitet. I kontakten med kundevirksomheder kan nyhedsbreve og tilbud sendes via e-mail i op til fem år efter kundens seneste køb. Nyhedsbreve og salgsfremmende e-mails sendes kun på betingelse af, at du ikke har gjort indsigelse mod sådan reklame, og du kan til enhver tid vælge at afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringstips. Dette gøres ved at kontakte info@pwsab.se eller info@pwsas.dk eller ved at bruge afmeldingslinket i det enkelte nyhedsbrev/den enkelte nyhedsmail. Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, hvor virksomhedens legitime interesse er at markedsføre sine produkter.

4.1.4 Andet. Ud over følgende kan virksomheden behandle dine personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til gældende ret eller for, at virksomheden kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

4.2 Potentielle kunder. Virksomheden bruger kontaktdataene til markedsføringsformål på baggrund af en interesseafvejning. Markedsføringen består af nyhedsbreve og tilbud, som vi finder relevante for dig i din professionspraksis. Nyhedsbreve og salgsfremmende e-mails sendes kun på betingelse af, at du ikke har gjort indsigelse mod sådan reklame, og du kan til enhver tid vælge at afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringstips. Dette gøres ved at sende en e-mail til info@pwsab.se eller info@pwsas.dk eller ved at bruge afmeldingslinket i det enkelte nyhedsbrev/den enkelte nyhedsmail. Dine oplysninger gemmes, så længe virksomheden har brug for oplysningerne til de fremstød, som dataene blev indsamlet til, forudsat at du ikke tidligere har gjort indsigelse mod vores markedsføring. Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, hvor virksomhedens legitime interesse er at markedsføre sine produkter.

 5 HVEM KAN VI OVERFØRE DINE OPLYSNINGER TIL?

Virksomheden kan overføre dine personoplysninger til websideadministratorer, udbydere af CRM-systemer og lignende. Disse modtagere er alene berettiget til at behandle dine personoplysninger på vegne af virksomheden under udførelse af en tjeneste for virksomheden såsom levering af en bestilt vare til kunden. Virksomheden træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles sikkert og med en tilstrækkelig beskyttelsesgrad ved overførsel til eller deling med de udvalgte tredjeparter. Virksomheden kan også give dine personoplysninger til myndigheder, f.eks. skattemyndighederne, såfremt vi er juridisk forpligtede dertil. I tilfælde af, at hele eller en del af virksomhedens forretning afhændes, kan virksomheden overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af forretningen.

 6 OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER I HENHOLD TIL EU/EØS

Dine personoplysninger vil primært blive behandlet i EU/EØS men kan også overføres til lande, der ikke er medlemmer af EU/EØS. Virksomheden har truffet rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger ved, at modtageren af personoplysninger har underskrevet en aftale, der indeholder visse standardaftaleparagraffer, som er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. En kopi af de underskrevne standardkontraktparagraffer kan gives på forespørgsel til info@pwsab.se eller info@pwsas.dk.

7 DINE RETTIGHEDER

Du har visse lovfæstede rettigheder, som du kan udøve over for virksomheden. Disse rettigheder er sammenfattet nedenfor. For fuldstændige oplysninger om dine rettigheder henvises til databeskyttelsesforordningen. (a) Ret til indsigt/udskrift fra registret. Du har ret til at få svar på, hvorvidt virksomheden behandler personoplysninger om dig. Er dette tilfældet, har du ret til oplysninger om, hvilke personoplysninger, der behandles, behandlingens formål, hvilke eksterne modtagere, der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi gemmer dine personoplysninger. (b) Ret til dataportabilitet (kun individuelle virksomheder). Hvis du er kunde gennem en individuel virksomhed, har du ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som du har givet virksomheden, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at anmode virksomheden om at overføre disse personoplysninger til en anden person, der er ansvarlig for personoplysningerne. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, der behandles automatiseret, på baggrund af dit samtykke eller en aftale, hvor du er en part. (c) Berigtigelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at anmode om, at virksomheden berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv. (d) Sletning af visse opgaver. Du har ret til at anmode om, at virksomheden sletter dine personoplysninger under visse omstændigheder, for eksempel at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, som vi indhentede personoplysningerne for. (e) Ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger under visse omstændigheder. (f) Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at virksomheden behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring. Såfremt du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal virksomheden uden ugrundet ophold ophøre med al direkte markedsføring til dig. (g) Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Du kan i visse situationer anmode om begrænsning af virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Hvis du for eksempel har bestredet, at dine personoplysninger er korrekte, kan du anmode om begrænsning af behandlingen for en periode, der gør det muligt for virksomheden at kontrollere, hvorvidt dine personoplysninger er korrekte. (h) Klager. Såfremt du har klager over virksomhedens behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til databeskyttelsesmyndighederne. Såfremt du ønsker at anmode om udskrifter fra registret, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning, bedes du kontakte virksomheden på infopwsas.dk.

 

8 COOKIES DECLARATION

Læs om PWS Nordic Cookies-erklæringen her.

 

9 ÆNDRING AF DATAPOLITIKKEN

Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne datapolitik. Sådanne ændringer vil blive meddelt på www.pwsab.se eller www.pwsas.dk.

 

Version 1.a, opdateret den 22. maj 2018