Referencer Quattro Select

Cecilia Holmblad, Renovationschef, NSR

Kildesortering steg med Quattro Select

 

”Siden 2003 gav vi kunderne i Helsingborg mulighed for at vælge mellem Quattro Select-systemet og affaldsbeholdere med to beholdere. 98 % af husholdningerne valgte Quattro Select, og de er meget tilfredse, hvilket vi anser som bevis for, at det er et velfungerende system. Kildesorteringen blev forøget, og den totale mængde affald formindsket. Vi mener, at sortering i hjemmet samt information, da systemet blev indført, har øget kundernes miljøbevidsthed. Nu har vi også systemet i Båstad, Bjuv og Åstorp. Man kan placere beholderen, hvor man vil, da den er let at sætte frem, når det er tid til tømning.”

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ejes af kommunerne Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp og Ängelholm, og det er en virksomhed, der håndterer indsamling og behandling af materiale til genbrug, med flere genbrugscentraler. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg og Båstad har NSR ansvaret for renovation og service for kommunens indbyggere. Målet er at reducere mængden af affald og øge mængden af genbrug, samt at affaldet skal flyttes kollektivt.

Bengt Svensson, adm. dir., MERAB

Vi fik hjælp til at distribuere

 

”MERAB indførte Quattro Select-systemet, og PWS fik til opgave at distribuere 26.000 beholdere til 13.000 abonnenter. Ved at eksportere vores datafil til PWS-datasystemet kunne distributøren ved hjælp af en bærbar computer have fuld kontrol over koordinater, tags og stregkoder. På den måde kunne beholderen forbindes med den relevante abonnent sammen med distributionen, og vi fik en opdateret datafil med de samlede oplysninger tilbage. Alt fungerede som planlagt, og det var utroligt nemt at gennemføre. Vi kunne koncentrere os om vores løbende arbejdsopgaver.”

MERAB er en affalds- og genbrugsvirksomhed, som ejes i fællesskab af kommunerne Eslöv, Hörby og Höör. MERAB har ansvar for driften af seks genbrugscentraler og indsamling af husholdningsaffald i i de tre kommuner.

I efteråret 2012 distribuerede PWS 26.000 nye Quattro Select-beholdere i Eslöv, Hörby og Höör i løbet af tre måneder på MERABs regning.

Dan Ohlsson, driftsleder på Bälinge affaldsanlæg, Alingsås

Positivt for alle parter

 

”Her i Alingsås bestemte vi os for at tilbyde alle parcelhusene Quattro Select-systemet. Vi har valgt en trinvis implementering i de forskellige områder. I først omgang viste 40 % af husholdningerne interesse i løbet af en uge, og knap et år senere havde 70 % Quattro Select. Vi har kun fået positiv respons. Alle er meget tilfredse og giver udtryk for, at ’det er så godt, det er bare at gå ud og smide det væk, så kommer I og henter’. Husholdningerne i de områder, man endnu ikke er nået til, har hørt om systemet og spørger allerede efter Quattro Select. Det er dejligt med sådanne projekter, som er så positive for alle parter”.

Bälinge affaldsanlæg varetager Alingsås-beboerrnes affald og sender brændbart affald videre til forbrænding i fjernvarmeanlæg samt madaffald til biogasanlæg. Der findes 7.700 villaer i kommunen, som alle vil få tilbudt muligheden for at få Quattro Select-systemet i løbet af 2012 - 2014. Målet er at mindske mængden af brændbart affald ved at øge kildesorteringen af det organiske affald og få aviser samt emballage ud af det brændbare affald. Dette er blevet markant forbedret, siden Quattro Select-systemet blev indført.

Cathrine Edholm, Renhållningsingenjör, Härnösand Energi & Miljö AB

Gennemprøvet system

 

"Härnösands kommune tog en beslutning om at skifte affaldssystem for at sortere madaffald fra og reducere mængden af brændbart affald. Valget faldt på Quattro Select fra PWS – et system som føltes sikkert, idet det anvendes af mange kommuner og er veldokumenteret. 65 % af abonnenterne valgte det nye flerrumssystem, og de øvrige beholdt den gamle beholder og supplerede med en beholder til madaffald. Quattro Select-systemet bidrager til, at den brændbare andel reduceres, hvilket vi har fået bekræftet igennem analyser. PWS har hjulpet os med værdifulde tips og råd samt montering, id-mærkning, distribuering af nye beholdere og indsamling af de gamle. Deres organisation har håndteret hele processen vældig smidigt og effektivt, hvilket vi synes har været positivt".

Om virksomheden: Härnösand Energi och Miljö AB, HEMAB, er en kommunal virksomhed, som tjener kommunens indbyggere gennem indsamling og genanvendelse af affald, fjernvarme og vindenergi, vand og afløb samt byens netværk og el.

Om projektet: I løbet af fem uger i maj og juni 2014 distribuerede PWS et nyt Quattro Select-system i Härnösand kommune på vegne af Härnösand Energi och Miljö AB. De abonnenter, som valgte at beholde deres gamle beholder, fik en supplerende Bio Select-beholder, som er særligt udviklet af PWS til madaffald.