Service- og Vaskeaftaler på Nedgravede Affaldssystemer

Vedligeholdelse af nedgravede affaldssystemer, og andre krantømte løsninger, skaber mere værdi for dig. Det hjælper med at minimere risikoen for uventet driftstop, forøget brugersikkerhed og forlænger systemernes levetid. Hos PWS Danmark tilbyder vi serviceaftaler, som sikrer dig, at dine systemer overholder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 §4 og §25. En bekendtgørelse, som kræver at alle tekniske hjælpemidler, heriblandt krantømte systemer, skal have et regelmæssigt eftersyn hver 12. måned.

Jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler:

 

Kapitel 2 Definitioner

 

§ 4. Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne bekendtgørelse:

 

Maskiner, beholdere, apparater, værktøjer, redskaber, installationer og andet udstyr, der anvendes ved arbejde, herunder til transport og opbevaring.

 

§ 25. Eftersyn skal foretages af en sagkyndig person. Eftersyn skal gennemføres efter fabrikantens anvisninger eller på anden ligeså forsvarlig måde. Såfremt fabrikanten ikke har angivet et eftersynsinterval, skal der gennemføres et eftersyn mindst hver 12. måned, medmindre anvendelsen af det tekniske hjælpemiddel tilsiger noget andet. Krav om eftersyn og til eftersynets gennemførelse, herunder fastlæggelse af eftersynsinterval, kan dog være underlagt særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet.

 

Når du tegner en serviceaftale mod PWS Danmark, udfører vores sagkyndige serviceteknikere ved hjælp af egen kranbil, som minimum én årlig kontrol.

Man kan kombinere sin serviceaftale med en vaskeaftale. Så kommer samme sagkyndige serviceteknikere ud med vaskebilen og sørger for at dine affaldssystemer skinner. Læs mere om vores vaskeaftaler her.

Kontakt for tilbud vedrørende serviceaftaler og/eller individuel service- eller reparationsopgave: 

PWS Danmark kundeservice

+45 70701173

servicepwsas.dk

Eller klik her:

Få et uforpligtende tilbud på en serviceaftale