Nyheder fra PWS

COVID-19 status

17.03.2020

Hjulene på affaldsbeholderne ruller stadig og trods COVID-19's indtog fortsætter vi ved PWS Danmark vores aktiviteter.

Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger internt for at få hverdagen til at fungere, hvilket betyder at alle medarbejdere fortsat kan kontaktes på såvel mail som telefon. Indtil videre forløber leverancer og projekter upåvirket, ligesom vores servicetekniker fortsat er kørende.

I den kommende tid gør vi alt for at beskytte både vores medarbejdere og kunder/samarbejdspartnere, derfor vil møder i størst muligt omfang bliver afholdt enten pr. telefon eller virtuelt (via Skype/teams)

 

Vi opfordrer alle til at passe på både sig selv og hinanden ved at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger!