Overhold Arbejdstilsynets krav om årligt service

Information om Bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler og affaldsbeholdere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 omfatter både helt og delvist nedgravede affaldsbeholdere som tekniske hjælpemidler. Ifølge bekendtgørelsen skal disse affaldsbeholdere anvendes, installeres og vedligeholdes på en måde, der sikrer sikkerhed og sundhed.

Kapitel 1: Område § 1. Bekendtgørelsen gælder for enhver anvendelse af tekniske hjælpemidler.

§ 2. Forpligtelserne efter denne bekendtgørelse påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte, brugere, fabrikanter, leverandører, opstillere, projekterende, reparatører, udlejere m.fl. efter arbejdsmiljølovens almindelige regler, jf. kapitel 4 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 2: Definitioner § 4. Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne bekendtgørelse:

  1. Maskiner, beholdere, apparater, værktøjer, redskaber, installationer og andet udstyr, der anvendes ved arbejde, herunder til transport og opbevaring.
  2. Dele til de i nr. 1 nævnte tekniske hjælpemidler, samt præfabrikerede konstruktioner, byggevarer og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

Stk. 2. Ved »anvendelse« forstås i denne bekendtgørelse: Enhver brug af et teknisk hjælpemiddel og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, herunder transport, opstilling, nedtagning, installation, ibrugtagning, udtagning af drift, betjening og overvågning, indstilling, eftersyn, vedligeholdelse, reparation, rengøring og anden pasning af hjælpemidlet.

Det er ejerens ansvar at sikre, at affaldsbeholderne gennemgår korrekt service og vedligeholdelse. Bekendtgørelsen fastsætter specifikke krav til regelmæssig kontrol, vedligeholdelse og reparation for at sikre, at beholderne fungerer sikkert og effektivt.

Med en serviceaftale fra PWS sikrer du, at Arbejdstilsynets krav overholdes. Vi tilbyder regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af dine affaldsbeholdere, så de altid lever op til gældende standarder og krav.

Vores WasteManagement system gør det nemt for dig at administrere alle aftaler og dokumenter online, hvilket giver dig et klart overblik og mulighed for hurtig dokumentation af servicearbejdet ved behov for kontrol fra Arbejdstilsynet.

Kontakt os i dag for at høre mere om vores serviceaftaler og hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre, at dine affaldsbeholdere altid er i overensstemmelse med lovgivningen og i god stand.