Frog

Affaldsbeholder, som tømmes nedefra

Frog passer til steder, der kræver en effektiv affaldshåndtering. Beholderen fås i to basisudformninger - en, som er placeret ovenpå jorden og en, som er gravet 40 cm ned og har et større volumen. 

Beholderen har flere forskellige muligheder for tilpasning til individuelle behov. Den kan udstyres med et eller to indkast (enkelt- eller dobbeltcylinder). Et indkast på hver side er standard og nødvendigt for at opnå en maksimal opfyldningsgrad.