Sådan fungerer Bagio

Udnytter arealet effektivt til store mængder affald

Bagio har et ergonomisk udformet indkastrum over jorden. Nedgravet under jorden er der plads til store mængder affald. Risikoen for lugtgener minimeres, og affaldet samles i en sæk, som nemt kan tømmes. Efterhånden som der kommer mere affald i sækken, komprimeres det ved hjælp af egen vægt.

 

Nemt og ergonomisk

Bagio er et nemt underjordisk system med alle de samme fordele som ved det underjordiske Semi-UWS-system: jævn, kølig temperatur året rundt, effektiv udnyttelse af arealet og økonomisk kildesortering. Bagio har mange muligheder for kildesortering. Der fås en solid indre beholder til organisk affald med væskeopsamling.

Bagio er fremstillet af UV-modstandsdygtig, stabil, grå HDPE-plastic. Systemet har en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. Det er muligt som tilvalg at beklæde delen over jorden med blandt andet imprægneret træ.

Bagio bygger på genanvendelige og genbrugelige affaldssække med dobbelt stabiliserende sider, hvor affaldet komprimeres af egen vægt. Systemet har en automatisk, hygiejnisk lukning af indkastlåget.

 

Nem at tømme

Bagio er udstyret med en smart sæk, der kan tømmes. Da vægten således er lav, behøves der ingen speciel renovationsbil. Tømningen kan varetages af en almindelig kranbil med fører. Sækken løftes op af beholderen, den åbnes, tømmes, forsegles og løftes tilbage på plads. 

Sækken har et dobbeltlag med høj stabilitet og god holdbarhed. Sækken er sat fast ved låget, også mens beholderen tømmes, hvilket gør den nemmere at håndtere. Det innovative ”one-point”-system forenkler håndteringen og giver en hurtigere tømningsproces, som kan varetages af en enkelt person.