Hvad er Bagio?

Et effektivt og moderne system

Bagio er et meget effektivt og moderne, delvist nedgravet, affaldssystem. Bagio er en pladsbesparende løsning, som giver en stor ”usynlig” volumen under jorden. Et godt underjordisk system holder en jævn, kølig temperatur året rundt, hvilket minimerer risikoen for lugtgener. 

Det underjordiske Bagio-system passer perfekt overalt, hvor der produceres store mængder affald, f.eks. i parker og boligområder, hvor standardbeholdere ikke slår til. Takket være komprimeringen, der foregår ved hjælp af affaldets egen vægt, mindskes tømningsfrekvensen.

 

Forskellige udformninger

Standard Bagio fås i tre forskellige størrelser (1,3 m3, 3 m3 og 5 m3) og leveres med ekstra sække. Bio Bagio (0,6 m3) leveres med fast beholder. I bunden af beholderen findes en tank på 50 liter til opsamling af væske.

 

Lang levetid, minimal vedligeholdelse

Bagio har en let, stabil og robust konstruktion. Systemet sikrer forankring af beholderen, og der kræves ingen ekstra forstærkning. Modstandsdygtigheden over for stød og korrosion sikres takket være rotationsstøbning. Sammen med UV-stabiliseret HDPE-plast garanterer dette, at beholderne får en lang levetid. Designet er optimeret for effektiv tømning, nem rengøring og minimal vedligeholdelse.